Vui lòng chờ...

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Like random có tỉ lệ tụt k đáng kể. Max 1 triệu like
Tuyệt đối không mua cùng lúc các server hoặc mua từ nơi khác. Like sẽ tính số lượng like gốc vì vậy có thể thiểu khi các bạn mua từ nơi khác
Cách lấy link: Từ video trên youtube, chọn chia sẻ sao chép địa chỉ liên kết và sử dụng.
Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Thanh toán Nghi chú Trạng thái Thời gian
0399.323.868