Vui lòng chờ...

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

1.Mua sau khi trang cá nhân đã live ổn định.
2.Nếu lỗi vui lòng chụp màn hình sau khi có thống kê kết thúc live, nếu không có chúng tôi từ chối xử lí.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Thanh toán Nghi chú Trạng thái Thời gian
0399.323.868