Seo từ khóa

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Tăng lượt truy cập từ khóa cho web site thông qua tìm kiếm google
Thêm URL và từ khóa của bạn vào trường liên kết bằng dấu phân tách.
Ví dụ:
https://www.domain.com:từ khóa
hoặc
http://bit.ly/xyz:từ khóa
1 (MỘT) từ khóa cho mỗi đơn hàng. Để sử dụng nhiều từ khóa, hãy tạo một đơn đặt hàng khác cho cùng một URL bằng cách sử dụng một từ khóa khác.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian
Hotline: 0399.323.868 (kỹ thuật) - 0399.323.868 (CSKH)