Vui lòng chờ...

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Không hoàn tiền khi nhập sai id hoặc link bài viết, vui lòng kiếm tra kỹ trước khi tạo đơn.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Thanh toán Nghi chú Trạng thái Thời gian
0399.323.868